CWDPG
Energetyka Cieplna PEC S.A. Wałbrzych
PEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło Systemowe
Aktualności z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu

Aktualności z przedsiębiorstwa - rok 2014

 

17 grudnia 2014

TVP Wrocław na temat piecyków gazowych na Piaskowej Górze

Piecyki gazowe do podgrzewania wody, popularnie zwane junkersami powinny zniknąć z naszych domów. Unia Europejska zaleca ich likwidację, bo nie tylko szkodzą środowisku, ale mogą być niebezpieczne dla ludzi. Zdaniem ekspertów lepszym rozwiązaniem jest korzystanie z sieci ciepłowniczej.” Taką wypowiedzią zaczyna się emitowany przez TVP Wrocław program Eurofakty - poświęcony problemowi gazowych podgrzewaczy wody w Wałbrzychu na osiedlu Piaskowa Góra. Do obejrzenia tutaj: TVP Wrocław

 

12 grudnia 2014

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Górze

PEC Energetyka Cieplna - Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody

Zakończone zostały prace w budynku na Piaskowej Górze, ul. Nałkowskiej 28. Od dzisiaj mieszkańcy tego budynku mogą korzystać z wody podgrzanej przez nasze Ciepło Systemowe.

 

10 listopada 2014

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Górze

PEC Energetyka Cieplna - Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody

W ramach programu likwidacji gazowych podgrzewaczy wody i zmiany sposobu podgrzania wody poprzez bezpieczne Ciepło Systemowe rozpoczęliśmy pracę w węźle ciepłowniczym w budynku przy ul. Nałkowska 28. Zakres prac obejmuje wybudowanie nowoczesnego dwufunkcyjnego węzła na potrzeby ciepłej wody i centralnego ogrzewania. Prace instalacyjne w lokalach mieszkalnych zostaną przeprowadzone przez firmę wyłonioną przez zarządcę budynku – SM Górnik.

 

04 listopada 2014

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Górze

PEC Energetyka Cieplna - Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody

Odbyło się spotkanie z mieszkańcami wieżowca, zlokalizowanego przy ul. Malczewskiego 33 – 35, administrowanego przez „SM Górnik”. Spotkanie dotyczyło likwidacji gazowych podgrzewaczy wody i zastąpienia ich funkcji bezpiecznym oraz tanim Ciepłem Systemowym produkowanym przez nasze Przedsiębiorstwo.

 

31 października 2014

Nominacja do Gazeli Biznesu

Informujemy, że kolejny raz znaleźliśmy się w gronie przedsiębiorstw nominowanych do Gazel Biznesu 2014 - najbardziej dynamicznych polskich firm. Ranking firm nominowanych opublikowany zostanie przez dziennik gospodarczy Puls Biznesu.

 

15 października 2014

Nowi odbiorcy Ciepła Systemowego

Zakończyliśmy pracę związane z wybudowaniem sieci ciepłowniczej doprowadzającej nasze Ciepło Systemowe do 6 domków przy ulicy 15-lecia na Osiedlu Piaskowa Góra.

 

07 października 2014

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Górze

PEC Energetyka Cieplna - Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody

Odbyło się kolejne spotkanie w sprawie likwidacji gazowych podgrzewaczy wody i zastąpienia ich funkcji bezpiecznym oraz tanim Ciepłem Systemowym produkowanym przez nasze Przedsiębiorstwo. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy wieżowca, zlokalizowanego przy ul. Malczewskiego 8 – 12, administrowanego przez „SM Górnik”.

 

06 października 2014

Wizyta studyjna ciepłowników z Danii

W ramach wymiany doświadczeń z zakresu ciepłownictwa, gościliśmy w naszym przedsiębiorstwie 15 osobową delegację firm ciepłowniczych z Danii. Tematem przewodnim spotkania było „Inteligentne ciepłownictwo drogą do kreowania inteligentnych miast”. Wizyta odbyła się z inicjatywy Ambasadora Królestwa Danii, we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie i Duńską Izbą Ciepłowniczą.

 

29 września 2014

Nowi odbiorcy Ciepła Systemowego na Osiedlu Podzamcze

Rozpoczęliśmy podawanie Ciepła Systemowego do 120 mieszkań w czterech nowo zasiedlonych budynkach przy ulicy Jana Pawła II. Nowo wybudowane budynki należą do zasobów komunalnych miasta Wałbrzych. W ramach inwestycji realizowanej dla tych budynków wybudowaliśmy przyłącza ciepłownicze oraz cztery węzły ciepłownicze zasilające budynki w centralne ogrzewanie oraz w ciepła wodę użytkową.

 

19 września 2014

System monitoringu sieci i węzłów

Zakończyliśmy 2 etap wprowadzania systemu monitoringu sieci cieplnych i węzłów, który umożliwia podgląd, sterowanie i archiwizację danych. Obecnie zainstalowanych jest 17 punktów monitoringu umożliwiających kontrolę pracy sieci na głównych kierunkach oraz kontrolę pracy węzłów dla tzw. obiektów wrażliwych, między innymi takich jak: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego na Piaskowej Górze, strażnica Państwowej Straży Pożarnej, T-Park, szkoła numer 10 wraz z basenem.

 

17 września 2014

Remont suwnicy

Zakończyliśmy remont suwnicy bramowej nr 1służącej do rozładunku węgla dostarczanego transportem kolejowym oraz do obsługi zasobników biorących udział w procesie nawęglania kotłów znajdujących się na ciepłowni C-3.

 

15 września 2014

Nowi odbiorcy Ciepła Systemowego

Rozpoczęliśmy budowę nowej sieci ciepłowniczej w celu podłączenie nowych odbiorców Ciepła Systemowego zlokalizowanych w 6 domkach przy ulicy 15-lecia na Osiedlu Piaskowa Góra. Zakończenie inwestycji przewidziane jest w październiku 2014.

 

14 - 17 września 2014

XVIII Forum Ciepłowników Polskich

PEC Energetyka Cieplna - Logo XVIII Forum Ciepłowników Polskich

W dniach 14 - 17 września 2014 roku, w Międzyzdrojach, odbyło się XVIII Forum Ciepłowników Polskich, które jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla sektora ciepłowniczego w naszym kraju. Uczestnikiem Forum był również PEC S.A. w Wałbrzychu. Podczas tegorocznego Forum odbyła się debata pt. „Miejsce sektorów energetycznych w przyszłej polityce energetycznej Polski. Jak zsynchronizować cele?” oraz sesja poświęcona problemom, z którymi stykają się na co dzień przedsiębiorstwa ciepłownicze. Forum poświecone było również nowym technologiom w ciepłownictwie. Między innymi omówiono:

 • Instalacje kogeneracyjne z silnikami GE Jenbacher – sprawność, elastyczność, dyspozycyjność.
 • Inteligentne sieci ciepłownicze narzędziem kształtowania efektywności energetycznej.
 • Kierunki modernizacji ciepłowni z kotłami WR – jak daleko i w jaki sposób uwzględnić koncepcję „Smart City”?
 • SmartOMS – system do telemetrii i analizy pracy sieci i węzłów.

Obradom XVIII FCP towarzyszyła ekspozycja wystawowa, na której można było zapoznać się z ofertą firm współpracujących z sektorem ciepłowniczym.

 

3 września 2014

Remont ścian ciepłowni C-3

Rozpoczęto remont ścian hali kotłów na centralnej ciepłowni C-3. Remont dotyczy wymiany płyt osłonowych PW8. Zakończenie remontu przewidziane jest w październiku 2014.

 

31 sierpnia 2014

Wymiana sieci ciepłowniczych

Zakończyliśmy, rozpoczętą w czerwcu 2014, wymianę starych sieci ciepłowniczych, na sieci nowe wykonane w technologii preizolacji. Zgodnie z założonym planem na 2014 rok wymieniliśmy sieci ciepłownicze na Osiedlu Podzamcze i Piaskowa Góra w obrębie ulic:

 • Hetmańska – Grodzka
 • Kasztelańska
 • Chełmońskiego
 • Długa – Malczewskiego- Norwida
 • Duracza - Kruczkowskiego

Zastąpienie starej i awaryjnej sieci ciepłowniczej nową siecią wykonaną w technologii sieci preizolowanych, wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw Ciepła Systemowe do naszych odbiorców oraz zmniejszy straty na przesyle ciepła.

 

30 sierpnia 2014

Nowy odbiorca ciepła

Zakończyliśmy podłączenie nowego odbiorcy Ciepła Systemowego którym jest market sieci Biedronka. Nowy odbiorca ciepła zlokalizowany jest w Szczawnie-Zdroju przy ul. Łączyńskiego.

 

18 sierpnia 2014

Prace ciepłownicze w Zespole Szkół Nr 4

Rozpoczęliśmy wymianę sieci ciepłowniczej oraz węzła ciepłowniczego w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. dra Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu. Nowy węzeł ciepłowniczy zasili szkołę, stołówkę, salę sportową w centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Podgrzeje również wodę w basenie. Zakończenie prac przewidziane jest we wrześniu.

 

8 sierpnia 2014

Malowanie komina

Rozpoczęliśmy remont komina odprowadzającego spaliny z centralnej ciepłowni C-3. Remont związany jest z malowaniem komina zgodnie z wymogami przepisów dotyczących dziennego oznakowania przeszkód dla ruchu powietrznego. Termin zakończenia prac przewidziany jest do końca września.

 

31 lipca 2014

Forum „Energia – Efekt – Środowisko”

Forum odbyło się w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyło 190 osób, między innymi byli przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Inspekcji Ochrony Środowiska, samorządów, przedsiębiorstw gospodarki odpadami i przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz izb gospodarczych. Nie zabrakło przedstawicieli świata nauki i agencji poszanowania energii. W trakcie Forum przedstawiono 8 prezentacji. Między innymi mięliśmy możliwość pokazania naszej prezentacji zatytułowanej: „Potencjalne możliwości wykorzystania paliw alternatywnych z odpadów komunalnych RDF – koncepcja budowy bloku kogeneracyjnego w PEC S.A. w Wałbrzychu.”

 

7 lipca 2014

Sieć cieplna do szkoły nr 21

Rozpoczęliśmy wybudowanie nowej sieci cieplnej którą będziemy dostarczać Ciepło Systemowe do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 na Osiedlu Podzamcze. Koniec inwestycji przewidziany jest na 31 sierpnia, przed rozpoczęciem roku szkolnego.

 

1 lipca 2014

Wymiana węzła ciepłowniczego w szkole nr 10

Rozpoczęliśmy wymianę węzła ciepłowniczego zasilającego Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną nr 10 oraz Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 10 w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5a. Nowy węzeł zasili oba obiekty szkolne w centralne ogrzewania, ciepła wodę oraz podgrzeje wodę na szkolnym basenie. Zakończenie prac przewidziane jest przed rozpoczęciem roku szkolnego.

 

30 czerwca 2014

Zakończenie remontu kotła WR-25

Zakończyliśmy remont kotła WR-25 opalanego miałem węglowym. Zakres remontu obejmował wymianę orurowania – gródź, ekran tylny komory paleniskowej, sekcje od I do V podgrzewacza wody. Wyremontowany kocioł zwiększy niezawodność dostaw Ciepła Systemowego dla odbiorców z Piaskowej Góry i Podzamcza.

 

25 czerwca 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podczas ZWZA PEC S.A. w Wałbrzychu między innymi podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia za 2013 rok: sprawozdania z działalności Spółki, działalności Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego. Podjęto również uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za 2013 rok. Dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej siódmej kadencji. Została przedstawiona prezentacja pokazująca rozwój spółki od 1998 roku.

 

30 maja 2014

Audiobook "Czerwony Kapturek"

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka życzymy wszystkim dzieciom samych szczęśliwych dni oraz wielu uśmiechów. Życzymy też miłego słuchania naszego edukacyjnego audiobooka pt. „Czerwony kapturek w mieście”. Audiobook jest dalszymi przygodami znanego Wam dobrze Czerwonego Kapturka.

 

27 maja 2014

Spotkanie z odbiorcami Ciepła Systemowego

We wtorek, w siedzibie naszego przedsiębiorstwa, odbyło się spotkanie z Odbiorcami Ciepła Systemowego. Celem spotkania było omówienie znaczenia ankiety „Badanie zadowolenia klienta”, którą co rocznie przeprowadzamy u swoich odbiorców. W trakcie spotkania wymieniliśmy spostrzeżenia pozwalające na wypracowanie jeszcze lepszej współpracy oraz komunikacji pomiędzy PEC i Odbiorcami. Omówione również zostały ostatnio zrealizowane inwestycje związane z poprawą i niezawodnością dostaw ciepła. Ponownie poinformowaliśmy Odbiorców Ciepła o możliwości korzystania z niego przez cały rok. Na temat „Ciepło przez cały rok” czytaj więcej >>>

 

26 maja 2014

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Górze

PEC Energetyka Cieplna - Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody

Zgodnie z harmonogramem prac zakończyliśmy wymianę węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Malczewskiego 7-11. Nowoczesny, wyposażony w automatykę pogodową dwufunkcyjny węzeł jest gotowy do rozpoczęcia podawania ciepłej wody użytkowej. Dalsze prace zwiane z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody i wykonie instalacji wodnej wykona firma Instaleks z Wrocławia wytypowana przez administratora budynku - SM Górnik.

 

06 maja 2014

Remont kotła

Rozpoczęliśmy remont kotła WR-25 opalanego miałem węglowym. Kocioł znajduje się na terenie Centralnej Ciepłowni C-3 z której dostarczane jest Ciepło Systemowe dla Piaskowej Góry i Podzamcza. Zakres remontu obejmuje wymianę orurowania – gródź, ekran tylny komory paleniskowej, sekcje od I do V podgrzewacza wody.
Zakończenie remontu zaplanowane jest 30 czerwca.

 

05 maja 2014

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Górze

PEC Energetyka Cieplna - Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody

Rozpoczęliśmy wymianę węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Malczewskiego 7-11. Wybudowanie węzła dwufunkcyjnego związane jest z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody i zastąpienie ich funkcji przez nowy węzeł. Prace instalatorskie w zakresie pionów wodnych i doprowadzenia wody do mieszkań wykona firma wskazana przez administratora budynku.

 

24 kwietnia 2014

Nowe przyłącze ciepłownicze do budynku na Podzamczu

Zakończono realizację wymiany przyłącza ciepłowniczego do budynku zlokalizowanego przy ul. Kasztelańskiej 44. Stare, ponad 30 letnie przyłącze, zastąpiono nowym przyłączem wykonanym w technologii rur preizolowanych. Realizacja tego zadania zapewniła niezawodność dostaw Ciepła Systemowego na potrzeby ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania dla mieszkańców tego budynku.

 

10 kwietnia 2014

Gra edukacyjna „Czarny Smog”

W ramach działań Ciepła Systemowego została stworzona gra edukacyjna dzięki której można zapoznać się z procesem produkcji ciepła. W grze należy przeprowadzić wiele strategicznych zadań ciepłowniczych (rozładunek wagonów z węglem, usunięcie awarii ciepłowniczej, itp.) które należy zrealizować aby wygonić z miasta „czarny smog” i zastąpić go ekologicznym oraz komfortowym Ciepłem Systemowym.

 

07 kwietnia 2014

Nowa sieć ciepłownicza na Podzamczu

Rozpoczęła się realizacja inwestycji związanej z wybudowaniem nowej sieci ciepłowniczej pomiędzy komorą ciepłowniczą K-10 od ul. Grodzkiej 32-34 do komory K-12 przy ulicy Hetmańskiej 70. Łączna długość nowej sieci wykonanej w technologii rur preizolowanych wyniesie 280metrów. Sieć oddana zostanie do eksploatacji około 10 maja. Całkowite zakończenie inwestycji, wraz z odtworzeniem terenu, planowane jest około 17 maja 2014.

 

04 kwietnia 2014

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowych budynków na Podzamczu

Zakończyliśmy inwestycję związaną z wykonaniem dwóch przyłączy ciepłowniczych o łącznej długości 182 mb. Przyłącza te doprowadzą Ciepło Systemowe do czterech nowo wybudowanych miejskich budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Jana Pawła II na osiedlu Podzamcze.

 

21 marca 2014

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Górze

PEC Energetyka Cieplna - Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody

W budynku mieszkalnym, zlokalizowanym przy ul. Nałkowskiej 30, zarządzanym przez „SM Górnik”, przeprowadziliśmy likwidację gazowych podgrzewaczy wody oraz likwidację węzła jednofunkcyjnego i w jego miejsce wybudowaliśmy węzeł dwufunkcyjny. Wykonaliśmy również nowe podłączenia wody do mieszkań. Obecnie zimna woda wodociągowa podgrzewana jest w dwufunkcyjnym węźle ciepłowniczym i stamtąd dostarczana jest bezpośrednio do mieszkań jako ciepła woda użytkowa.

 

18 marca 2014

Ogłoszenie o przetargu na remont podtorza suwnicy

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu ogłosiło przetarg na wykonanie prac remontowych suwnicy chwytakowej obsługującej dostawy węgla do ciepłowni C-3. Ciepłownia ta wytwarza Ciepło Systemowe dla potrzeby mieszkańców wałbrzyskich osiedli Piaskowa Góra i Podzamcze.

 

Luty 2014

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Górze

PEC Energetyka Cieplna - Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody

W wieżowcu, zlokalizowanym przy ul. Malczewskiego 2 – 6, należącym do zasobów mieszkaniowych „SM Górnik”, przeprowadziliśmy likwidację gazowych podgrzewaczy wody oraz likwidację węzła jednofunkcyjnego i w jego miejsce wybudowaliśmy węzeł dwufunkcyjny. Wykonaliśmy również nowe podłączenia wody do mieszkań. Obecnie zimna woda wodociągowa podgrzewana jest w węźle ciepłowniczym i stamtąd dostarczana jest bezpośrednio do mieszkań jako ciepła woda użytkowa.

 

Luty 2014

Zakończenie akcji „Święta bez granic” - Wspólna akcja charytatywna Radiowej Trójki i Ciepła Systemowego

PEC Energetyka Cieplna - Logo akcji charytatywnej

Dobroczynność to ciepło, jakie każdy ma w sobie. Cieszymy się, gdy możemy ogrzewać nie tylko osiedla ale i serca. Dzięki wspólnie przeprowadzonej przez Program Trzeci i Ciepło Systemowe akcji „Święta bez granic” żebraliśmy 345 346 zł. Kwota ta przekazana została Fundacji SYNAPSIS działającej na rzecz pomocy dzieciom z autyzmem. 289 300 zł uzyskaliśmy dzięki świątecznym licytacjom. Zlicytowano między innymi zestaw płyt przekazanych przez zespół Deep Purple , zawierający Złotą Płytę "Now What?!", limitowane, złote wydanie tego albumu oraz listę piosenek wykonanych podczas koncertu w Londynie, obraz "Ole! Wam nigdzie nie idę!" Jana Wołka oraz koszulkę klubową Roberta Lewandowskiego, reprezentanta Polski i Borussii Dortmund, z autografem piłkarza. Pozostałą kwotę uzyskaliśmy z akcji smsowych.

 

Styczeń 2014

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Górze

PEC Energetyka Cieplna - Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody

W budynku przy ul. Norwida 2-6, należącym do „SM Górnik”, przeprowadziliśmy likwidację gazowych podgrzewaczy wody. Jest to pierwszy budynek w tym roku, w którym przeprowadziliśmy tą ważną dla lokatorów zmianę sposobu podgrzania wody wodociagowej.

 

20 stycznia 2014

Ogłoszenie o przetargu na remont kotła WR 25

Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie remontu części ciśnieniowej kotła WR 25. Remont będzie obejmował wymianę orurowania w ekranie tylnym komory paleniskowej, w grodzi oraz w sekcjach od 1 do 5 podgrzewacza wody. Kocioł WR 25 znajduje się w ciepłowni C-3 w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 25 i produkuje Ciepło Systemowe dla odbiorców na Piaskowej Górze i Podzamczu. Zakończenie prac remontowych przewidziane jest w terminie do 30 czerwca 2014 roku. Po ich zakończeniu zwiększy się niezawodność i efektywność produkcji Ciepła Systemowego.

 

20 stycznia 2014

Ogłoszenie o przetargu na remont sieci ciepłowniczych

Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie remontów sieci ciepłowniczych zlokalizowanych na terenie osiedli mieszkaniowych Piaskowa Góra i Podzamcze. Do remontu zostały wytypowane 3 odcinki sieci:

 • Sieć doprowadzająca ciepło do pawilony handlowego przy ulicy Kasztelańskiej
 • Sieć o przebiegu ul. Grodzka-Hetmańska doprowadzająca ciepło do budynków mieszkalnych
 • Sieć o przebiegu ul. Długa-Malczewskiego doprowadzająca ciepło do budynków mieszkalnych

Remont wymienionych wyżej sieci związany jest z usunięciem starej sieci i zastąpieniu jej nowoczesną siecią ciepłowniczą wykonaną w technologii preizolowanej. Zakończenie remontu przewidziane jest w sierpniu 2014 roku. Dzięki nowej sieci cieplnej zwiększy się niezawodność dostaw Ciepła Systemowego do zlokalizowanych tam odbiorców naszego ciepła.

 

01 stycznia 2014

Uruchomienie Zintegrowanego Systemu Informatycznego firmy Unisoft

W wyniku podpisanej w grudniu 2012 roku umowy z firmą Unisoft i rocznym okresie wdrożeniowym, rozpoczęliśmy pracę w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Wspomagającym Zarządzanie Przedsiębiorstwem. System zapewnia natychmiastowy dostęp do zgromadzonych tam danych związanych z każdym aspektem działalności przedsiębiorstwa. Informacje wprowadzone w obrębie jednego modułu systemu natychmiast są dostępne dla pozostałych modułów i użytkowników sytemu. Taka budowa aplikacji umożliwia szybką analizę zgromadzonych informacji i pozwala na natychmiastowe reakcje w procesach zarządzania przedsiębiorstwem. System gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa przechowywania danych, pozwala w sposób prosty i niezawodny zarządzać wielopoziomowo firmą ciepłowniczą.

Data: środa, 15 sierpnia 2018 r.

Imieniny: Marii, Napoleona, Stelii

Sokolim okiem Pogotowie cieplne

 

PEC S.A. Wałbrzych - Audiobook edukacyjny

Ta strona wymaga nowszej wersji odtwarzacza Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Kasa przedsiębiorstwa
czynna w godzinach
8:00 - 14:00

 

PEC S.A. Wałbrzych - Zeskanuj nasz QR Code.

Zeskanuj nasz QR Code