CWDPG
Energetyka Cieplna PEC S.A. Wałbrzych
PEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło Systemowe
Aktualności z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu

Aktualności z przedsiębiorstwa - rok 2015

 

26 listopada 2015

Remont ścian hali ciepłowni C-3

Zakończyliśmy remont ścian osłonowych hali uzdatniania wody na Ciepłowni C-3. Remont obejmował demontaż starych płyt z ociepleniem i zastąpienie ich nowymi. Związany był z poprawieniem stanu technicznego budynku Ciepłowni.

 

11 listopada 2015

Gepardy Biznesu 2014

Instytut Nowoczesnego Biznesu i Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” poinformowali nas, że znaleźliśmy się w gronie najdynamiczniejszych przedsiębiorstw w Polsce i otrzymaliśmy tytuł Gepard Biznesu 2014. Został on przyznany na podstawie badań sytuacji finansowych polskich przedsiębiorstw. Analizie zostały poddane różne wskaźniki za lata 2006 - 2014. Tytuł Gepard Biznesu 2014 został przyznany bezterminowo w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014.

PEC Energetyka Cieplna - nagroda Gepard Biznesu

 

10 października 2015

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Górze

PEC Energetyka Cieplna - Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody

Rozpoczęliśmy modernizację węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Hirszfelda 2-8 należącego do zasobów SM Górnik. Modernizacja związana jest z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody i zastąpieniu ich funkcji przez podgrzanie wody w węźle przez nasze Ciepło Systemowe.p>

 

25 września 2015

Przebudowa sieci ciepłowniczej

Zakończono przebudowę sieci ciepłowniczej na Osiedlu Podzamcze od komory K12 do pawilonu handlowego przy ul. Hetmańskiej 1.

 

15 września 2015

Zakończono przebudowę sieci

Wymieniona została sieć ciepłownicza i przyłącza w dzielnicy Podzamcze na odcinku od komory K-25 do budynków zlokalizowanych na ulicy Fortecznej 42-44 oraz Fortecznej 36-40. Ponadto wymienione zostały przyłącza na ulicy Senatorskiej od komory K-26 do węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach przy ulicy Senatorskiej 14-28, Senatorskiej 54-60 oraz 30-46. Zlikwidowana została również komora ciepłownicza K-26.

 

10 września 2015

Przebudowa sieci ciepłowniczej i przyłączy

Zakończyliśmy inwestycję – wymiana sieci ciepłowniczej przy ulicy Westerplatte na Piaskowej Górze wraz z przyłączami do budynków tam zlokalizowanych. Ponadto dokonaliśmy likwidacji dwóch komór ciepłowniczych K-18 oraz K-19.

 

01 września 2015

Modernizacja węzła cieplnego na Piaskowej Górze

PEC Energetyka Cieplna - Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody

Zakończyliśmy pracę związane z modernizacją węzła cieplnego – dołożenie modułu c.w.u Modernizacja została wykonana dla budynku na Piaskowej Górze ul. Malczewskiego 24-26 należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”.

 

28 sierpnia 2015

Wymiana przyłącza na Piaskowej Górze

W związku z rozbudową budynku Opieki Paliatywnej obiektu zlokalizowanego przy ulicy Krasińskiego 8 zrealizowaliśmy wymianę sieci ciepłowniczej. Nowa sieć wykonana jest w technologii rur preizolowanych.

 

25 sierpnia 2015

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Górze

PEC Energetyka Cieplna - Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody

W trosce o komfort naszych klientów we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Górnik” dokonaliśmy modernizacji dwóch węzłów ciepła. Dzięki tej inwestycji w kolejnym budynku na Piaskowej Górze znajdujących się przy ulicy Dunikowskiego 15-21, pojawiła się ciepła woda podgrzana przez nasze Ciepło Systemowe.

 

10 lipca 2015

Modernizacja sieci przyłączy ciepłowniczych

W ramach III etapu modernizacji dokonaliśmy wymiany sieci i przyłączy ciepłowniczych na Piaskowej Górze w rejonie ulic Michałowskiego oraz Malczewskiego. Nowe przyłącza zostały wykonane w nowoczesnej technologii rur preizlowanych.

 

15 czerwca 2015

Przebudowa sieci ciepłowniczej

Rozpoczęliśmy przebudowę sieci ciepłowniczej na Osiedlu Podzamcze od komory K12 do pawilonu handlowego przy ul. Hetmańskiej.

 

11-12 czerwca 2015

Konferencja „Paliwa Alternatywne – Waste to Energy - Energia z odpadów”

PEC Energetyka Cieplna - Logo konferencji ciepłowniczej

W dniach 11-12 czerwca 2015 uczestniczyliśmy w międzynarodowej Konferencji dotyczącej produkcji i zastosowania paliw alternatywnych w energetyce i przemyśle.
Podczas dwudniowej konferencji poruszane były ważne dla ciepłownictwa zagadnienia, m.in.:

 • Otoczenie regulacyjne inwestycji związanych z zagospodarowaniem odpadów, wytwarzaniem paliw alternatywnych oraz uwarunkowania ich wykorzystania do produkcji energii elektrycznej.
 • Najciekawsze wdrożenia i przykłady dobrych praktyk w zakresie wykorzystania odpadów do produkcji energii i ciepła.
 • Paliwa alternatywne w branży energetycznej, ciepłowniczej, cementowej.
 • Aspekty ekologiczne towarzyszące procesom termicznego przekształcania odpadów i ich wykorzystania.
 • Rodzaje paliw alternatywnych.
 • Technologie.
 • Modele współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, sektorem komunalnym a potencjalnymi inwestorami.

 

11 czerwca 2015

Remont galerii odżużlania

Rozpoczęliśmy remont galerii odżużlania w której przebiega przenośnik transportujący żużel na plac składowy. Odprowadzany na plac żużel jest produktem powstającym w procesie spalania w kotłach w Ciepłowni C-3.

 

22 maja 2015

Rozstrzygnięcie przetargu

Zakończyło się postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono firmę Windex Holding Sp. z o.o. na wykonanie prac remontowych suwnicy bramowej znajdującej się na terenie Ciepłowni C-3. Suwnica ta wykorzystywana jest podczas rozładunku wagonów z miałem węglowym oraz w procesie nawęglania kotłów produkujących Ciepło Systemowe dla potrzeb Piaskowej Góry i Podzamcza.

 

21 maja 2015

Wymiana sieci ciepłowniczych

Rozpoczęliśmy wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczych na osiedlu Podzamcze od budynku Kasztelańska 12 do pawilonu przy ul. Kasztelańskiej.

 

11 maja 2015

Wymiana sieci ciepłowniczych

Rozpoczęliśmy modernizację sieci ciepłowniczych zgodnie z założonym planem na 2015 rok. Wymianie zostaną poddane przyłącza ciepłownicze na Osiedlu Podzamcze w lokalizacji ul. Palisadowa 72-80, 82-90, 92-104 oraz na Osiedlu Piaskowa Góra w obrębie ulicy Malczewskiego i ul. Michałowskiego.

 

28 kwietnia 2015

Rozstrzygnięcie przetargu

Został rozstrzygnięty przetarg z dnia 30 marca 2015 na remont sieci ciepłowniczych na osiedlu Podzamcze w okolicach ul. Palisadowej i Hetmańskiej.

 

23 kwietnia 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podczas ZWZA PEC S.A. w Wałbrzychu między innymi podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia za 2014 rok: sprawozdania z działalności Spółki, działalności Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego. Podjęto również uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za 2014 rok.

 

14 kwietnia 2015

Ogłoszenie przetargu na remont suwnicy

Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie prac remontowych suwnicy bramowej pracującej na placu węglowym ciepłowni C-3. Suwnica ta stosowana jest podczas rozładunku wagonów z miałem węglowym oraz używana jest w procesie nawęglania kotłów znajdujących się w ciepłowni C- 3.

 

13 kwietnia 2015

Zakończenie remontu kotła WR 25

Zakończyliśmy w ciepłowni C-3 remont kotła nr 2 - WR 25 o mocy 29 MW. Remont obejmował część ciśnieniową kotła oraz zasobnik węgla. Wykonany remont zapewni bezawaryjną pracę kotła a tym samym zapewni bezpieczeństwo dostaw ciepła do naszych odbiorców.

 

10 kwietnia 2015

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Górze

PEC Energetyka Cieplna - Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody

Rozpoczęliśmy podawanie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w jednoklatkowym wieżowcu przy ul. Hirszfelda 13, należącym do zasobów SM Górnik. Jest to kolejny budynek w którym zostały zlikwidowane gazowe podgrzewacze wody a ich funkcję przejęło bezpieczne i tanie Ciepło Systemowe.

 

30 marca 2015

Ogłoszenie o przetargu

Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie dla osiedla Podzamcze:

 • przyłączy ciepłowniczych w lokalizacjach ul. Palisadowa 72-80, 82-90, 92-104
 • przebudowy sieci ciepłowniczej od komory K12 do pawilonu handlowego przy ul. Hetmańskiej

 

27 marca 2015

Rozstrzygnięcie przetargu

Rozstrzygnęliśmy przetarg ogłoszony 23 lutego 2015 roku na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczych.

 

23 marca 2015

Nowy węzeł dla WOK

Rozpoczęliśmy pracę związane z wybudowaniem nowego dwufunkcyjnego węzła dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury znajdującego się na Piaskowej Górze ul. Broniewskiego 65a.

 

20 marca 2015

Remont kotła nr 2

Zakończyliśmy remont części ciśnieniowej kotła nr 2 znajdującego się w ciepłowni C-3. Przeprowadzone zostały próby ciśnieniowe po których Urząd Dozoru Technicznego dokonał odbioru zrealizowanych prac. Trwa dalszy remont kotła związany z jego zasobnikiem węgla.

 

02 marca 2015

Remont kotła nr 2

Przystąpiliśmy w ciepłowni C-3 do planowego remontu kotła nr 2 - WR 25 o mocy 29 MW. Remont obejmował będzie część ciśnieniową kotła oraz zasobnik węgla. Zakończenie remontu przewidziane jest na połowę maja 2015 roku.

 

23 lutego 2015

Ogłoszenie o przetargu

Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczych w lokalizacjach:

 • ul. Orłowicza w Wałbrzychu - osiedle Piaskowa Góra
 • ul. Malczewskiego, ul. Michałowskiego, ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu - osiedle Piaskowa Góra – etap III
 • ul. Zygmunta Krasińskiego w Wałbrzychu - osiedle Piaskowa Góra
 • od komory K7 do pawilonu przy ul. Kasztelańskiej w Wałbrzychu - osiedle Podzamcze – etap I

Zaplanowana na 2015 rok przebudowa sieci ciepłowniczych zwiększy niezawodność dostaw i zmniejszy straty na przesyle Ciepła Systemowego do naszych odbiorców.

 

17 lutego 2015

Gazele Biznesu 2014

Odbyło się uroczyste wręczenie Gazeli Biznesu za 2014 rok. Dla Firm z Dolnego Śląska uroczystość odbyła się we Wrocławiu w Klubie Biznesowym mieszącym się na Stadionie Wrocław. Informujemy, że po raz piąty znaleźliśmy się w gronie najdynamiczniej rozwijających się polskich przedsiębiorstw.

 

10 - 12 lutego 2015

IV Konferencja „Rynek Ciepła Systemowego”

W dniach 10-12 lutego, uczestniczyliśmy w konferencji z cyklu Rynek Ciepła Systemowego, której organizatorem była Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Konferencja odbyła się w Puławach w Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym IUNG. Program konferencji obejmował między innymi: zagadnienia nowej polityki unijnej dla obszaru środowiskowo-energetycznego, krajowe regulacje dotyczące projektów ustaw o OZE i efektywności energetycznej, regulacje dotyczące możliwości korzystania ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej, prawne aspekty związanie z umowami przyłączeniowymi, praktyczna analiza efektywności energetycznej z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa.

 

10 lutego 2015

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Górze

PEC Energetyka Cieplna - Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody

W jednoklatkowym wieżowcu przy ul. Hirszfelda 13, należącym do zasobów SM Górnik, przystąpiliśmy do likwidacji starego jednofunkcyjnego węzła i wybudowania węzła dwufunkcyjnego. Zakończenie prac w pomieszczeniu węzła planowane jest na koniec lutego 2015. Po tym terminie, wytypowana przez SM Górnik firma instalacyjna wykona nowe piony wodne i rozprowadzenia poziome którymi do lokali mieszkalnych popłynie ciepła woda podgrzana w naszym węźle.

 

05 lutego 2015

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Górze

PEC Energetyka Cieplna - Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody

Na podstawie uzgodnień i umowy podpisanej z SM Górnik rozpoczęliśmy pracę przy wymianie węzła w budynku przy ul. Malczewskiego 16-18. Będzie to kolejny budynek w którym zostaną zlikwidowane gazowe podgrzewacze wody i woda będzie podgrzewana przez nasze Ciepło Systemowe.

 

04 lutego 2015

Zielona Energia w Wałbrzychu

Prezydent Roman Szełemej wydał zarządzenie, na mocy którego powołał do życia Zespół „Zielona Energia w Wałbrzychu”. Nasze przedsiębiorstwo jako firma produkująca Ciepło Systemowe dla ponad połowy mieszkańców Wałbrzycha została również powołana do tego zespołu. Zadaniem zespołu będzie przygotowanie założeń energetycznych samowystarczalności miasta w oparciu o źródła energii odnawialnej z wykorzystaniem byłych obiektów kopalnianych do wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej i cieplnej.

 

28 stycznia 2015

Gazele Biznesu

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy tytuł Gazele Biznesu 2014 - najbardziej dynamicznych polskich firm. Tytułem tym zostaliśmy wyróżnieni już po raz piąty. Wcześniej otrzymaliśmy go w 2003, 2009, 2010 i 2011 roku.

PEC Energetyka Cieplna - Nagroda Gazele Biznesu 2014

 

20 stycznia 2015

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Górze

PEC Energetyka Cieplna - Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody

Rozpoczęliśmy pracę przy wymianie węzłów w budynkach przy ul. Malczewskiego 1-5 i Michałowskiego 6-8. Stare jednofunkcyjne węzły zostaną zdementowane i zastąpione nowoczesnymi dwufunkcyjnymi. Umożliwi to mieszkającym tam lokatorom na korzystania z ciepłej wody użytkowej podgrzanej przez nasze Ciepło Systemowe.

 

19 stycznia 2015

Nowy odbiorca Ciepła Systemowego

Oddaliśmy do eksploatacji nowe przyłącze ciepłownicze do budynku dawnej szkoły przy ul. Westerplatte 39, w którym obecnie mieści się przedszkole. W budynku wybudowaliśmy również węzeł jednofunkcyjny.

Data: środa, 15 sierpnia 2018 r.

Imieniny: Marii, Napoleona, Stelii

Sokolim okiem Pogotowie cieplne

 

PEC S.A. Wałbrzych - Audiobook edukacyjny

Ta strona wymaga nowszej wersji odtwarzacza Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Kasa przedsiębiorstwa
czynna w godzinach
8:00 - 14:00

 

PEC S.A. Wałbrzych - Zeskanuj nasz QR Code.

Zeskanuj nasz QR Code