CWDPG
Energetyka Cieplna PEC S.A. Wałbrzych
PEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło Systemowe
Aktualności archiwalne z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu

Aktualności z przedsiębiorstwa - rok 2016

 

16 listopada 2016

Zbirka plastikowych nakrtek

Rozpoczlimy zbirk plastikowych nakrtek pochodzcych z butelek typu PET. W kilku punktach naszego przedsibiorstwa zostay wystawione oznakowane pojemniki do ktrych kady z pracownikw PEC-u moe wrzuci swoje nakrtki. Zebrane nakrtki bd sprzedawane do firmy recyklingowej zajmujcej si przetwarzaniem plastiku na surowiec wtrny. Uzyskane w ten sposb rodki finansowe przeznacza bdziemy na cele charytatywne.

 

03 listopada 2016

Remont cian hali ciepowni C-3

Zakoczylimy kolejn cz remontu cian osonowych hali kotw Ciepowni C-3. Remont obj cze ciany pnocnej oraz poudniowej i zwizany by z popraw stanu technicznego cian hali kotw.

 

28 października 2016

Anioy Hospicjum 2016

Za okazywane wsparcie oraz za zaangaowanie w sprawy wabrzyskiego Hospicjum - Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddzia w Wabrzychu, otrzymalimy w podzikowaniu pismo oraz pamitkow statuetk Anioy Hospicjum 2016. Za ten wyraz wdzicznoci serdecznie dzikujemy.

 

04 października 2016

Nowy odbiorca Ciepa Systemowego

Do sieci ciepowniczej PEC S.A. w Wabrzychu zosta podczony nowy odbiorca Ciepa Systemowego - Pasa Handlowy Piaskowa Gra przy ul. Dugiej 5. W nowym centrum handlowym znajdzie si: dyskont spoywczy, apteka, drogeria, sklepy z odzie, obuwiem, sprztem RTV i AGD, restauracja oraz kawiarnia.

 

30 września 2016

System monitoringu sieci i wzw

Zakoczylimy kolejny rok wprowadzania systemu monitoringu sieci cieplnych i wzw. W 2016 roku monitoring zosta zainstalowalimy w 20 wzach. Obecnie posiadamy 60 wzw zaopatrzonych w system monitoringu umoliwiajcy podgld, sterowanie i archiwizacj danych pracy wza i sieci na gwnych kierunkach. Wrd monitowanych obiektw znajduj si: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokoowskiego na Piaskowej Grze, nowo powstae Centrum Handlowe przy ul. Dugiej 5, IV LO, Hospicjum, stranica Pastwowej Stray Poarnej, T-Park, szkoa numer 10 wraz z basenem.

 

27 września 2016

Budowa wza dla nowego odbiorcy Ciepa Systemowego

Zakoczylimy monta wza ciepowniczego (ul. Blankowa 57) w wielobramowym budynku wybudowanym przez Spdzielnie Domkw Jednorodzinnych na osiedlu mieszkaniowym Podzamcze.

 

26 września 2016

Remont cian hali ciepowni C-3

Rozpoczlimy remont cian osonowych hali kotw Ciepowni C-3. Remont realizowany bdzie od strony pnocnej oraz poudniowej i obejmowa bdzie demonta starych skorodowanych pyt i zastpienie ich nowymi pytami z ociepleniem.

 

21 września 2016

Uruchomienie ciepowni C-3

Coraz chodniejsze dni i zwikszone w zwizku z tym zapotrzebowanie na Ciepo Systemowe spowodoway rozpoczcie jego produkcji w ciepowni C-3 opalanej miaem wglowym. Przez okres letni ciepo byo produkowane w ciepowni C-1 zasilanej gazem ziemnym, ktra od dnia dzisiejszego jest wyczona.

 

11 września 2016

XX Forum Ciepownikw Polskich w Midzyzdrojach

 

Tegoroczne Forum w Midzyzdrojach odbywao si w dniach od 11 do 14 wrzenia 2016. Wzio w nim udzia 630 osb. Midzy innymi w Forum uczestniczyli: przedstawiciele parlamentu, administracji rzdowej, administracji samorzdowej, nauki, mediw, ciepownicy, oraz dostawcy materiaw, urzdze, technologii i usug dla ciepownictwa. Forum rozpoczo si uroczystym otwarciem EXPO XX FCP na ktrym swoj ofert dla ciepownictwa przedstawio 40 firm.

 

19 sierpnia 2016

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Grze

Od dzisiaj mieszkacy kolejnych dwch blokw bd mogli korzysta z ciepej wody uytkowej przygotowanej w naszych wzach przez Ciepo Systemowe. Wymian starych wzw jednofunkcyjnych na nowoczesne dwufunkcyjne wyposaone w automatyk pogodow zrealizowalimy w blokach znajdujcych si:

 • ul. Michaowskiego 1-5
 • ul. Kruczkowskiego 19-23

 

15 sierpnia 2016

Remont kota WR 25

Zakoczylimy w ciepowni C-3 remont kota WR 25 o mocy 29 MW. Remont obejmowa cz cinieniow kota w zakresie wymiany orurowania ekranu przedniego i dodatkowego podgrzewacza wody. Zgodnie z planami przetargowymi t cz remontu zakoczylimy 05 lipca br. Dodatkowo w terminie do 15 sierpnia wykonalimy: zewntrzn izolacj kota, kolektorw oraz kanaw spalin. Wykonana zostaa rwnie nowa szafa z automatyk sterujc praca kota. Wykonany remont zapewni bezawaryjn prac kota WR 25 a tym samym zapewni bezpieczestwo dostaw ciepa do naszych odbiorcw.

 

01 sierpnia 2016

System monitoringu sieci i wzw

W 20 wzach na osiedlu Piaskowa Gra i Podzamcze rozpoczlimy instalacj sytemu monitorujcego prac wzw i sieci cieplnych.

 

19 lipca 2016

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Grze

W kolejnych trzech budynkach w miejscu starych wzw zostay wybudowane nowe dwufunkcyjne wzy z ktrych obecnie do mieszka dostarczana jest ciepa woda uytkowa. Lokalizacje nowych dwufunkcyjnych wzw to:

 • ul. Broniewskiego 48-52
 • ul. Duga 41-43
 • ul. Duga 45-47

 

06 czerwca 2016

Budowa przycza do nowego odbiorcy Ciepa Systemowego

Rozpoczlimy budow przycza o dugoci 150 mb. na osiedlu Piaskowa Gra do nowego powstajcego obiektu ktrym jest Pasa Handlowy Piaskowa Gra przy ul. Dugiej 5. Planowany termin zakoczenia budowy przycza to pocztek lipca 2016.

 

01 czerwca 2016

Budowa przycza do nowego odbiorcy Ciepa Systemowego

Rozpoczlimy realizacj przycza do budowanego przez Spdzielnie Domkw Jednorodzinnych bloku mieszkalnego na osiedlu Podzamcze przy ul. Blankowej. Zakoczenie budowy przycza planowane jest w poowie lipca br.

 

30 maja 2016

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Grze

Zakoczylimy rozpoczte w kwietniu br. modernizacje kolejnych czterech wzw cieplnych. Stare jednofunkcyjne wzy zostay zastpione nowoczesnymi wzami dwufunkcyjnymi dziki ktrym mona byo zlikwidowa gazowe podgrzewacze wody i dostarcza do mieszka podgrzan wod bezporednio z naszych wzw. Modernizacji dokonalimy w budynkach:

 • ul. Duracza 2
 • ul. Duracza 4
 • ul. Duracza 6
 • ul. Duga 49-51

 

23 maja 2016

Uruchomienie ciepowni C-1

W zwizku z coraz cieplejszymi wiosennymi dniami spada ilo ciepa wytwarzanego w ciepowni C-3 o mocy 69 MW, opalanej miaem wglowym. Dbajc o stabilne koszty Ciepa Systemowego wytwarzanego dla mieszkacw Piaskowej Gry i Podzamcza rozpoczlimy jego produkcj w ciepowni C-1 o mocy 15,2 MW, zasilanej gazem ziemnym. Okres wygaszenia kotw ciepowni C-3 wykorzystany bdzie do ich remontw i przygotowania do bezawaryjnej pracy w okresie niskich temperatur.

 

04 kwietnia 2016

Przetarg na remont sieci ciepowniczej - cz. 2

Ogoszona zostaa cz 2. przetargu na wykonanie remontu sieci ciepowniczych i wybudowanie przycza w obrbie osiedla Piaskowa Gra. Zakresem przetargu s 4 zadania:

 • remont sieci od ul. Kruczkowskiego 15 do ul. Kruczkowskiego 1-5
 • remont sieciom komory ciepowniczej K-35 do Restauracji Stylowej
 • remont sieci od ul. Broniewskiego 48-52 do ul. Dunikowskiego 2-6; 8-12
 • wykonanie przycza do budowanego Pasau Handlowego Piaskowa Gra przy ul. Dugiej 5

 

21 marca 2016

Przetarg na remont sieci ciepowniczej - cz. 1

Ogosilimy cz 1. przetargu na wykonanie, przebudow i remont sieci ciepowniczej na osiedlu Piaskowa Gra oraz Podzamcze. Zakresem przetargu jest 6 zada:

 • przebudowa sieci od komory K-12 do K-15 przy ul. Hetmaskiej i Basztowej
 • remont sieci wraz z przyczami w obrbie ulic Dunikowskiego i Broniewskiego
 • remont sieci ciepowniczej w obrbie ulic Dunikowskiego do komory K-45 przy ul. Duracza
 • przebudowa przycza do budynku mieszkalnego przy ul. Palisadowa 71-93
 • realizacja przycza do nowo wybudowanego budynku przy ul. Blankowej
 • przebudowa sieci przy ul. Grodzkiej

 

17 lutego 2016

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Grze

Zakoczylimy modernizacje czterech wzw cieplnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych pod adresami: ul. Dunikowskiego 1-5, ul. Dunikowskiego 1-3, ul. Nakowskiej 1-2, ul. Nakowskiej 27-29.

Modernizacje wzw rozpoczlimy w styczniu br. i zwizane one byy z likwidacj gazowych podgrzewaczy wody i zastpieniu ich funkcji przez podgrzanie wody w wzach przez nasze Ciepo Systemowe.

 

01 lutego 2016

Przetarg na dostaw wzw dwufunkcyjnych

Ogosilimy przetarg na dostaw 5 wzw dwufunkcyjnych. Wzy bd montowane w miejsce wzw jednofunkcyjnych w zwizku z realizacj programu likwidacji gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Grze. Nowe wzy zaplanowane s w lokalizacjach:

 • ul. Michaowskiego 1-3-5
 • ul. Kruczkowskiego 19-21-23
 • ul. Broniewskiego 48-50-52
 • ul. Duga 41-43
 • ul. Duga 45-47

 

27 stycznia 2016

Informacja w sprawie ciepa wytworzonego z OZE

Zgodnie z ustaw z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych rdach Energii (Dz.U. z 2015 poz. 478) informujemy, e w Przedsibiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Wabrzychu procentowy udzia ciepa wytworzonego z OZE w 2015 roku wynosi:

 • ciepo wytwarzane z odnawialnych rde energii 0%
 • ciepo z instalacji termicznego przeksztacania odpadw 0%
 • ciepo odpadowe z instalacji przemysowych 0%

Informacja w sprawie paliw pierwotnych uytych do wytworzenia ciepa Zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 16 poz.92) w sprawie szczegowych warunkw funkcjonowania systemw ciepowniczych, przekazujemy informacje o strukturze paliw pierwotnych zuywanych w 2015 roku do wytwarzania ciepa sprzedawanego:

 • wgiel kamienny energetyczny 89,6%
 • gaz ziemny wysokometanowy 10,4%

Zakres emisji w 2015 roku wynosi:

 • dwutlenek wgla - 47 648 ton,
 • dwutlenek siarki - 129 ton,
 • tlenki azotu - 50 ton,
 • pyy ze spalania paliw - 15 ton,
 • odpady radioaktywne - 0 ton.

 

14 stycznia 2016

Remont kota WR 25

Ogosilimy przetarg na wykonanie remontu czci cinieniowej kota WR 25 w zakresie wymiany orurowania ekranu przedniego i dodatkowego podgrzewacza wody. Termin zakoczenia prac przewidziany jest do 15 lipca br.

 

Data: środa, 18 października 2017 r.

Imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza

Sokolim okiem Pogotowie cieplne

 

PEC S.A. Wałbrzych - Audiobook edukacyjny

Ta strona wymaga nowszej wersji odtwarzacza Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Kasa przedsiębiorstwa
czynna w godzinach
8:00 - 14:00

 

PEC S.A. Wałbrzych - Zeskanuj nasz QR Code.

Zeskanuj nasz QR Code