CWDPG
Energetyka Cieplna PEC S.A. Wałbrzych
PEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło Systemowe
Aktualności z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu

Aktualności z przedsiębiorstwa - rok 2018

 

17 kwietnia 2018

Wizyta ekspertów z firmy ODO24 Sp. z o.o.

       Realizując wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, podpisaliśmy umowę współpracy z warszawską firmą ODO24 Sp. z o.o. Efektem podpisanej umowy była wizyta w naszym Przedsiębiorstwie ich ekspertów. Przeprowadzili oni ocenę procesu ochrony danych osobowych oraz dokonali analizę ryzyka. Rezultatem wizyty będzie raport z analizy ryzyka oraz plan postępowania z ryzykiem dla zasobów osobowych przetwarzanych przez nasze przedsiębiorstwo.

 

09 kwietnia 2018

Zmiany w przetargu z dnia 16 marca 2018

       Z przetargu na wykonanie sieci ciepłowniczych z dnia 16.03.2018 r., z przyczyn formalnych musiały zostać wyłączone dwa zadania:

 • Nr 5 – Przyłącze ciepłownicze do przychodni przy ul. Grodzkiej 73
 • Nr 7 – Przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Nałkowskiej dz. nr 506

 

29 marca 2018

Nowy sezon lęgowy pustułek

 
        W dniu 27 marca do naszego gniazda przyleciał samiec pustułki. Ze sposobu jego zachowania można domyślać się, że jest to najprawdopodobniej ten sam osobnik, który zasiedlił gniazdo w zeszłym roku - od wejścia zachowywał się jak u siebie „w domu”. Dzisiaj pojawiła się jego partnerka.

 

16 marca 2018

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie sieci ciepłowniczych

       Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie sieci ciepłowniczych preizolowanych. W 2018 roku zostały wskazane do wykonania zadania:

 • Zadanie nr 1 - Przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Forteczna 45
 • Zadanie nr 2 - Sieć ciepłownicza od komory K-16 do K-21 przy ul. Broniewskiego
 • Zadanie nr 3 - Sieć ciepłownicza od komory K-16 ul. Basztowa
 • Zadanie nr 4 - Przyłącze ciepłownicze od komory K-24 do budynku ul. Forteczna 8
 • Zadanie nr 5 – Przyłącze ciepłownicze do przychodni przy ul. Grodzkiej 73
 • Zadanie nr 6 - Przyłącze ciepłownicze do budynków przy ul. Husarskiej
 • Zadanie nr 7 – Przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Nałkowskiej dz. nr 506
 • Zadanie nr 8 - Przyłącze ciepłownicze do myjni samochodowej przy ul. Norwida
 • Zadanie nr 9 - Przyłącze ciepłownicze do budynku SBDJ przy ul. Palisadowej
 • Zadanie nr 10 - Sieć ciepłownicza ul. Broniewskiego - obejście Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury

 

26 stycznia 2018

Informacja w sprawie paliw pierwotnych

       Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 16 poz.92) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, przekazujemy informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych w 2017 roku do wytwarzania ciepła sprzedawanego:

 • węgiel kamienny energetyczny – 85,90%
 • gaz ziemny wysokometanowy – 14,10%

       Zakres emisji w 2017 roku wynosił:
 • dwutlenek węgla – 49 505 ton,
 • dwutlenek siarki – 138,423 ton,
 • tlenki azotu – 60,459 ton,
 • pyły ze spalania paliw – 7,011 ton,
 • odpady radioaktywne – 0 ton.

 

10 stycznia 2018

Informacja w sprawie ciepła wytworzonego z OZE

       Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz.U. z 2015 poz. 478) informujemy, że w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu procentowy udział ciepła wytworzonego z OZE w 2017 roku wynosił:

 • ciepło wytwarzane z odnawialnych źródeł energii – 0%
 • ciepło z instalacji termicznego przekształcania odpadów – 0%
 • ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych – 0%

 

Data: środa, 15 sierpnia 2018 r.

Imieniny: Marii, Napoleona, Stelii

Sokolim okiem Pogotowie cieplne

 

PEC S.A. Wałbrzych - Audiobook edukacyjny

Ta strona wymaga nowszej wersji odtwarzacza Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Kasa przedsiębiorstwa
czynna w godzinach
8:00 - 14:00

 

PEC S.A. Wałbrzych - Zeskanuj nasz QR Code.

Zeskanuj nasz QR Code