CWDPG
Energetyka Cieplna PEC S.A. Wałbrzych
PEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło SystemowePEC S.A. Wałbrzych Energetyka Cieplna. Ciepło Systemowe
Aktualności z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu

Aktualności z przedsiębiorstwa - rok 2017

 

30 sierpnia 2017

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Grze

     W kolejnym budynku na Piaskowej Grze przy ulicy Broniewskiego 65-81, w tzw. mrwkowcu, zakoczylimy budow dwch nowych dwufunkcyjnych wzw. Po wybudowaniu instalacji pionowej doprowadzajcej wod do mieszka, ktr wykona firma wskazana przez administratora budynku, lokatorzy bd mogli korzysta z ciepej wody uytkowej podgrzanej przez nasze Ciepo Systemowe.

 

18 sierpnia 2017

Przycze do nowego odbiorcy ciepa

     Zakoczylimy budow nowego przycza ciepowniczego do budowanego obiektu Komisariatu Policji przy ul. Wieniawskiego.

 

12 sierpnia 2017

Wznowienie dostaw ciepa na Podzamczu

     Zakoczylimy prace zwizane z wymian gwnej magistrali ciepowniczej zasilajcej w Ciepo Systemowe osiedle Podzamcze. Wymiana tego newralgicznego i eksploatowanego nieprzerwanie przez 21 lat odcinka sieci ciepowniczej zwikszy bezpieczestwo oraz niezawodno dostaw Ciepa Systemowego dla liczcego okoo 30 tysicy mieszkacw osiedla Podzamcze.

 

11 sierpnia 2017

Wymiana sieci ciepowniczej Podzamcze

     Zakoczylimy wymian sieci ciepowniczych zasilajcych budynek przy ul. Fortecznej 3-17 oraz budynki przy ul. Grodzkiej numery od 15 do 57.

 

09 sierpnia 2017

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Grze

     Zostay zakoczone prace zwizane z likwidacj gazowych podgrzewaczy wody w budynku przy u. Broniewskiego 95-105. Obecnie jego lokatorzy maj w swoich mieszkaniach ciep wod uytkow dostarczan bezporednio z nowo wybudowanego wza.

 

31 lipca 2017

Przerwy w dostawie ciepa na Podzamczu

     Informujemy, e w dniach od 31 lipca (poniedziaek) do 12 sierpnia (sobota) 2017 roku bdzie realizowana wymian gwnej magistrali ciepowniczej przechodzcej pod ulic Wieniawskiego. W zwizku z powyszym mieszkacy osiedla Podzamcza bd pozbawieni dostaw ciepej wody. Za wynike niedogodnoci serdecznie przepraszamy. Cao prac zostaa zaplanowana przez PEC tak eby brak ciepej wody uytkowej by jak najkrtszy i najmniej uciliwy dla mieszkacw Podzamcza.
     Nowa magistrala zostanie wybudowana w technologii rur preizolowanych i zastpi star sie. Wymianie podlega bdzie sie od potoku Szczawnika i dalej biegnca prostopadle pod ulic Wieniawskiego a do skarpy przy stacji benzynowej u zbiegu ulicy Wieniawskiego i Alei Podwale. cznie zostan wymienione 53 metry cieci ciepowniczej z czego 24 metry idce pod ulic Wieniawskiego bd wykonane bezrozkopow metod przecisku pneumatycznego.

 

20 lipca 2017

Przycza do nowych odbiorcw ciepa na ul. Husarskiej

     Zakoczylimy realizacj przyczy ciepowniczych do budowanych dwch siedmiopitrowych budynkw komunalnych przy ul. Husarskiej. Budynki budowane s przez Gmin Wabrzych i docelowo przy ulicy Husarskiej ma by ich siedem.

 

17 lipca 2017

Wymiana magistrali ciepowniczej zasilajcej Podzamcze

     Rozpoczlimy prace przygotowawcze zwizane z wymian gwnej magistrali ciepowniczej pochodzcej z 1996 roku. Magistrala przebiega pod ulic Wieniawskiego i zasila w Ciepo Systemowe osiedle Podzamcze.
     Wymiana magistrali ciepowniczej bdzie wykonana pod ul. Wieniawskiego nowoczesn metod przecisku pneumatycznego. Metoda ta nie wymaga tradycyjnych wykopw oraz nie wymaga zamknicia ul. Wieniawskiego dla ruchu drogowego. Prace nad wymian gwnej magistrali ciepowniczej rozpoczn si od przekopw kontrolnych dziki ktrym bdzie mona precyzyjnie przygotowa miejsce przecisku pod ulic Wieniawskiego.

 

03 lipca 2017

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Grze

     W budynku na ul. Broniewskiego 26-30 zakoczylimy prace zwizane z wymian wza ciepowniczego. Od dnia dzisiejszego lokatorzy korzystaj z ciepej wody uytkowej podgrzanej w wle przez Ciepo Systemowe.

 

29 czerwca 2017

Wymiana sieci ciepowniczej Podzamcze

     Zakoczylimy prace zwizane z wymian sieci ciepowniczej zasilajc budynki przy ul. Senatorskiej na Podzamczu. Wymiana sieci zmniejszy na tym odcinku straty zwizane z jego przesyem oraz zwikszy niezawodno dostaw ciepa do odbiorcw.

 

21 czerwca 2017

Wymiana sieci ciepowniczej Podzamcze

     Zakoczylimy wymian sieci ciepowniczej 2 x Dn200 i przycza do budynku przy ul. Basztowa 17-23. Wymiana sieci na tym odcinku zwikszy niezawodno dostaw ciepa oraz zmniejszy straty na jego przesyle.

 

09 czerwca 2017

Przerwy w dostawie ciepa na Podzamczu.

     Uprzejmie informujemy, e w dniach od 12 do 14 czerwca 2017 (poniedziaek - roda) nastpi przerwa w dostawie ciepa dla budynkw:

 • ul. Senatorska 2-4
 • ul. Senatorska 6-8
 • ul. Senatorska 10-12
 • ul. Senatorska 14-20
 • ul. Senatorska 3-21
Przerwa w dostawie Ciepa Systemowego spowodowana jest planow wymian starych sieci i przyczy na nowe wykonane w technologii rur preizolowanych. Poprawi to niezawodno dostaw ciepa do tych budynkw oraz znacznie zmniejszy straty na przesyle ciepa.

 

07 czerwca 2017

Zakcenia w dostawie ciepa na Podzamczu.

     Uprzejmie informujemy, e w dniu 8 czerwca 2017 (czwartek) od godziny 8.00 do 16.00 nastpi zakcenia w dostawie ciepa dla budynkw zlokalizowanych przy:

 • ul. Blankowej (wszystkie numery)
 • ul. Palisadowej (wszystkie numery)
 • ul. Kasztelaskiej nr 84, nr 86 i nr 88.
Zakcenia te s spowodowane koniecznoci wczenia do istniejcej magistrali ciepowniczej nowo budowanych przyczy do budynkw przy ul. Palisadowej 2-16 oraz przy ul. Palisadowej 18-28.

 

05 czerwca 2017

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Grze

W dwch budynkach na Piaskowej Grze:

 • ul. Krasiskiego 2
 • ul. Dunikowskiego 33-37
rozpoczlimy prace zwizane z montaem nowych wzw dwufunkcyjnych dostosowanych do podawania ciepa oraz do przygotowania ciepej wody uytkowej.

 

02 czerwca 2017

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Grze

W dwch budynkach na Piaskowej Grze:

 • ul. Nakowskiej 23-25
 • ul. Hirszfelda 17
dokonalimy odbioru nowo wybudowanych przez nas wzw. Po zakoczeniu przez Spdzielni Mieszkaniow prac zwizanych z likwidacj gazowych podgrzewaczy wody oraz po wykonaniu wewntrz budynkw i mieszka nowych instalacji wodnych lokatorzy bd mogli korzysta z wody podgrzanej przez nasze Ciepo Systemowe.

 

29 maja 2017

Wymiana sieci ciepowniczej Podzamcze

Rozpoczlimy wymian sieci ciepowniczej 2 x Dn200 i przycza do budynku przy ul. Basztowa 17-23. Wymiana sieci na tym odcinku zwikszy niezawodno dostaw ciepa.

 

15 maja 2017

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Grze

W dniach od 15 i 18 maja 2017 roku w dwch budynkach na Piaskowej Grze rozpoczlimy prace zwizane z montaem nowych wzw dwufunkcyjnych dostosowanych do podawania ciepa oraz do przygotowania ciepej wody uytkowej. Prace te bdziemy realizowa w budynkach:

 • ul. Nakowskiej 23-25
 • ul. Hirszfelda 17

 

15 maja 2017

Przebudowa sieci ciepowniczej Podzamcze

Rozpoczlimy przebudow sieci ciepowniczej na odcinku 400 metrw przy ulicy Palisadowej od numerw 2 do 38. Przebudowa obejmie rozdzielnie zasilania w ciepo budynkw Palisadowa 2-16 oraz Palisadowa 18-28. Wykonane rwnie zostanie nowe przycze do budynku przy ul. Palisadowa 30-46

 

22 kwietnia 2017

Czysty i Zielony Wabrzych

Doczajc si do akcji Czysty i Zielony Wabrzych organizowanej przez Urzd Miasta Wabrzych pracownicy PEC uczestniczyli w pracach porzdkowych na terenie naszej ciepowni C-3. W sobotni poranek posadzilimy krzewy, re, drzewo oraz pozamiatalimy licie i wykonalimy inne prace porzdkowe. Przyczajc si do akcji wykazalimy lokalny patriotyzm i ch wkadu w to, by nasze miasto wygldao coraz adniej, rwnie na terenie wabrzyskich zakadw pracy.

 

13 kwietnia 2017

Ogoszenie o przetargu

     Ogosilimy przetarg na dostaw workw filtracyjnych do filtra workowego instalacji odsiarczania spalin ciepowni C-3 w Wabrzychu. Szczegowe informacje na podstronie Aktualnoci/przetargi i ogoszenia.

 

11 kwietnia 2017

Uruchomienie kamer

     Pierwsze wewntrzne testowe uruchomienie kamer odbyo si 10 kwietnia i zaraz po ich uruchomieniu na podecie zewntrznym wyldowaa pustuka. Udostpnienie podstrony Sokolim okiem wraz z obrazem z kamer nadawanym na ywo zrealizowalimy w dniu dzisiejszym.

 

07 kwietnia 2017

Gniazdo dla sokoa wdrownego

     Zakoczylimy monta gniazda dla sokoa wdrownego na kominie naszej ciepowni C-3. Za kilka dni zostanie uruchomiona transmisja z kamer umieszczonych w gniedzie.

 

31 marca 2017

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Grze

W dniach od 16 marca do 31 marca 2017 roku w trzech budynkach na Piaskowej Grze zostay zakoczone prace zwizane z likwidacj gazowych podgrzewaczy wody. Ich funkcje zastpio Ciepo Systemowe dostarczane do nowo wybudowanych dwufunkcyjnych wzw. Nowi odbiorcy ciepej wody uytkowej to:

 • ul. Broniewskiego 59
 • ul. Broniewskiego 87-89
 • ul. Norwida 14-18

 

24 marca 2017

Fina akcji Wabrzych na pTAK

    W Centrum Nauki i Sztuki "Stara Kopalnia" odby si fina akcji "Wabrzych na pTAK" w ktrym uczestniczyy dzieci z 17 szk. Rozdano nagrody w konkursie na najciekawsz prezentacj multimedialn pt. Nasze dziuplaki. W ramach akcji uczniowie zmontowali ponad sto budek lgowych dla ptakw. Elementy do montau budek zostay wczeniej przygotowane w Zespole Szk nr 5 w Wabrzychu przez podopiecznych Modzieowego Orodka Socjoterapii. Ze Starej Kopalni dzieci zostay przewiezione autobusem do lasu pod Chemcem gdzie czekao na nich ognisko i kiebaski oraz pracownicy GOPR , ktrzy powiesili na drzewach wykonane przez dzieci budki lgowe dla ptakw. Organizatorami akcji byli: Zesp Szk nr 5 w Wabrzychu, przyrodnik Krzysztof arkowski, WFOiGW, Nadlenictwo Wabrzych, Gmina Wabrzych oraz nasze Przedsibiorstwo. (fot. K.arkowski)

 

24 marca 2017

Zaproszenie do skadania ofert

     Zaprosilimy do skadania ofert na:
Wykonanie rozbirki kota WR-25 nr 3 ciepowni C-3 w Wabrzychu. Termin skadania ofert: 25.04.2017 r.
oraz:
Prace rozbirkowe poaci dachowej istniejcego dachu, prace remontowe konstrukcji dachu, wymian poaci dachowej wraz z pokryciem oraz odwodnienie dachu. Termin skadania ofert: 27.04.2017 r.
oraz:
Rozbirk ceramicznej obudowy wylotu przewodu komina ciepowni C-3 w Wabrzychu, wykonanie jego trwaego zamknicia oraz odnowienie zabezpieczenia pyty gowicy komina. Termin skadania ofert: 25.04.2017 r.
Szczegowe informacje na podstronie Aktualnoci/przetargi i ogoszenia.

 

10 marca 2017

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Grze

W ramach realizacji zadnia ciepa woda uytkowa dla Piaskowej Gry, w budynku przy ul. Broniewskiego 39, zostay zakoczone prace zwizane z likwidacj gazowych podgrzewaczy wody. Obecnie ciepa woda uytkowa jest dostarczana z nowo wybudowanego dwufunkcyjnego wza.

 

09 marca 2017

Budowa gniazda dla sokoa wdrownego

    Zostaa podpisana umowa z Wojewdzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocawiu oddzia w Wabrzychu na realizacj zadania Restytucja sokoa wdrownego - budowa gniazda na kominie ciepowni C-3 Przedsibiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wabrzychu. Cakowita warto zadania wyniesie 32 324 z brutto. W wyniku podpisania umowy przyznana zostaa dotacja w wysokoci 14 200 z. Pozostaa kwota 18 124 z zostanie sfinansowana w rwnych czciach ze rodkw:

 • Gminy Wabrzych w ramach realizacji programu Zielony Wabrzych 2020
 • Przedsibiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wabrzychu.

 

03 marca 2017

Wymiana sieci ciepowniczej - Piaskowa Gra

W dniach od 27 lutego do 03 marca 2017 roku przeprowadzilimy wymian magistralnej sieci ciepowniczej znajdujcej si w obrbie remontowanej ul. Nakowskiej oraz nowo powstajcego parkingu na terenie Publicznej Szkoy Podstawowej nr 15 przy ul. Hirszfelda 1. Zrealizowana wymiana sieci 2 x Dn 200 poprawi bezpieczestwo dostaw Ciepa Systemowego dla mieszkacw osiedla Piaskowa Gra.

 

15 lutego 2017

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Grze

Rozpoczlimy prac zwizane z likwidacj gazowych podgrzewaczy wody. Ich funkcj zastpi Ciepo Systemowe.
Prace realizowane s w budynkach mieszkalnych:

 • ul. Broniewskiego 39
 • ul. Broniewskiego 59
 • ul. Broniewskiego 87-89

 

13 lutego 2017

Nie traktuj smogu jak powietrza

   Czy wiesz, e Ciepo Systemowe wytwarzane przez nasze przedsibiorstwo to naprawd dobry sposb na ograniczenie smogu w miecie? Dzieje si tak, poniewa dziki produkcji ciepa w jednym wyspecjalizowanym miejscu mona uwolni miasto od tysicy maych dymicych kominw i wylatujcych z nich trujcych substancji.
   Jak podaje Gwny Inspektorat Ochrony rodowiska za emisj rakotwrczych benzopirenw w 86 proc. odpowiada indywidualne ogrzewanie budynkw. Dzieje si tak dlatego, e obok nieefektywnie (w zej temperaturze) spalanego wgla i drewna, palone s take mieci oraz paliwa niskiej jakoci. Dla piecw domowych nie ma take adnych norm zwizanych z emisj zanieczyszcze. Natomiast w naszej ciepowni temperatura spalania jest zawsze optymalna, a dodatkowo emisja spalin podlega surowym normom prawnym z zakresu ochrony rodowiska. Posiadamy te wysokosprawn Instalacj Odsiarczania Spalin.
   Jeli porwnamy zanieczyszczenia produkowane przez indywidualne piece z tymi ktre powstaj w naszej ciepowni, to okazuje si, e zawodowa produkcja ciepa emituje znaczniej mniej szkodliwych substancji. Jak obliczyli specjalici z Instytutu Certyfikacji Emisji Budynkw, dziki produkcji ciepa w ciepowniach i elektrociepowniach moemy cakowicie zlikwidowa emisj rakotwrczego bezno(a)pirenu oraz wyemitowa 35 razy (3500 proc.) mniej pyw do atmosfery w porwnaniu do indywidualnych piecw na wgiel, produkujcych tak sam ilo ciepa.
   Dlatego warto wybiera mieszkania ogrzewane Ciepem Systemowym. Nie chcemy przecie traktowa smogu jak powietrza.

 

03 lutego 2017

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Grze

W kolejnych trzech budynkach zakoczylimy prac w ramach ktrych zostay zlikwidowane gazowe podgrzewacze wody. Obecnie przygotowanie cieplej wody uytkowej odbywa si centralnie w naszych dwufunkcyjnych wzach do ktrych dostarczamy Ciepo Systemowe. Lokalizacje nowych wzw to:

 • ul. Duga 99-101
 • ul. Norwida 1-3
 • ul. Marczewskiego 27-31

 

01 lutego 2017

Wspieramy akcj Wabrzych na pTAK

    Od kilku lat w Zespole Szk Nr 5 w Wabrzychu budowane s przez dzieci karmniki dla ptakw. W roku obecnym z inicjatywy szkoy organizowana jest akcja ekologiczna pod nazw Wabrzych na pTAK. Adresowana ona jest do szk z terenu Wabrzycha i okolic. Celem przedsiwzicia jest propagowanie aktywnych postaw ekologicznych wrd uczniw szk podstawowych i gimnazjalnych. W ramach akcji rozstrzygnity zostanie midzyszkolny konkurs na najciekawsz prezentacj multimedialn pt. Nasze dziuplaki oraz zostan zmontowane budki lgowe dla ptakw i zawieszone w lesie u podna gry Chemiec. Na chwil obecn do akcji przystpio 13 szk z Wabrzycha i Boguszowa Gorc. Fina akcji odbdzie si 24 marca 2017 roku, o godzinie 9,00 na terenie Starej Kopalni.
Organizatorami akcji Wabrzych na pTAK s: Zesp Szk Nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wabrzychu, Lasy Pastwowe Nadlenictwo Wabrzych, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Pan Krzysztof arkowski, Modzieowy Orodek Socjoterapii.
Sponsorami akcji s: Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocawiu oraz nasze przedsibiorstwo.
Patronat Honorowy nad akcj obj Pan dr Roman Szeemej - Prezydent Miasta Wabrzycha.

 

30 stycznia 2017

Informacja w sprawie paliw pierwotnych

    Zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 16 poz.92) w sprawie szczegowych warunkw funkcjonowania systemw ciepowniczych, przekazujemy informacje o strukturze paliw pierwotnych zuywanych w 2016 roku do wytwarzania ciepa sprzedawanego:

 • wgiel kamienny energetyczny 85,35%
 • gaz ziemny wysokometanowy 14,65%
Zakres emisji w 2016 roku wynosi:
 • dwutlenek wgla 49 797 ton,
 • dwutlenek siarki 141,678 ton,
 • tlenki azotu 51,496 ton,
 • pyy ze spalania paliw 10,648 ton,
 • odpady radioaktywne 0 ton.

 

30 stycznia 2017

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Grze

    W ramach realizacji zadnia ciepa woda uytkowa dla Piaskowej Gry w kolejnych dwch budynkach zostay zakoczone prace zwizane z likwidacj gazowych podgrzewaczy wody. Ich funkcje zastpio Ciepo Systemowe. Lokalizacje nowych dwufunkcyjnych wzw to:

 • ul. Dunikowskiego 28-30
 • ul. Duga 53-55

 

18 stycznia 2017

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Grze

Rozpoczlimy w piciu budynkach likwidacj starych wzw. Zostan one zastpione nowymi dwufunkcyjnymi wzami z ktrych w niedugim czasie dostarczana bdzie do mieszka ciepa woda uytkowa. Inwestycj realizujemy w budynkach:

 • ul. Dunikowskiego 28-30
 • ul. Duga 53-55
 • ul. Duga 99-101
 • ul. Norwida 1-3
 • ul. Marczewskiego 27-31

 

16 stycznia 2017

Remont pomieszczenia pomp mieszania.

    W obiekcie ciepowni C-3 odpowiedzialnej za produkcj ciepa Systemowego dla Piaskowej Gry i Podzamcza, zakoczylimy remont pomieszczenia pomp mieszania (pomp odpowiedzialnych za dostarczanie do kota ciepowniczego wody o wymaganej temperaturze).

 

05 stycznia 2017

Likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na Piaskowej Grze

Z pocztkiem 2017 roku w kolejnych dwch budynkach, w miejscu jednofunkcyjnych wzw, zostay wybudowane nowe dwufunkcyjne wzy z ktrych obecnie do mieszka dostarczana jest ciepa woda uytkowa. Lokalizacje nowych dwufunkcyjnych wzw to:

 • ul. Dunikowskiego 7-9
 • ul. Dunikowskiego 11-13

 

04 stycznia 2017

Informacja w sprawie ciepa wytworzonego z OZE

    Zgodnie z ustaw z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych rdach Energii (Dz.U. z 2015 poz. 478) informujemy, e w Przedsibiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Wabrzychu procentowy udzia ciepa wytworzonego z OZE w 2016 roku wynosi:

 • ciepo wytwarzane z odnawialnych rde energii 0%
 • ciepo z instalacji termicznego przeksztacania odpadw 0%
 • ciepo odpadowe z instalacji przemysowych 0%

 

Data: środa, 18 października 2017 r.

Imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza

Sokolim okiem Pogotowie cieplne

 

PEC S.A. Wałbrzych - Audiobook edukacyjny

Ta strona wymaga nowszej wersji odtwarzacza Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Kasa przedsiębiorstwa
czynna w godzinach
8:00 - 14:00

 

PEC S.A. Wałbrzych - Zeskanuj nasz QR Code.

Zeskanuj nasz QR Code